Przejdź do treści

e-Usługi

1
Podatek rolny
IR-1-2020 / DR-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
2
Podatek leśny
IL-1-2020 / DL-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
3
Podatek od nieruchomości
IN-1-2020 / DN-1-2020
Chcę wypełnić formularz jako:
4
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
WN-10
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o jednorazowy wynajem lokalu komunalnego
WN-113
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych
WN-115
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o umorzenie podatku
WN-116
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego
WN-117
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o zastosowanie zwolnienia oraz ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
WN-118
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-13
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego
WN-48
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
WN-83
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
WN-84
Uwagi "Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział" drogą elektroniczną, może złożyć tylko osoba, która jest jedynym właścicielem nieruchomości.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Wniosek o najem lokali użytkowych na prowadzenie działalności gospodarczej
WN-86
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
WN-87
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Pismo ogólne
WN-76
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
DO-11
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: