Przejdź do treści

e-Usługi

1
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
WN-10
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
2
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
WN-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
3
Wniosek o jednorazowy wynajem lokalu komunalnego
WN-113
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
4
Wniosek o odroczenie lub rozłożenie na raty należności podatkowych
WN-115
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
5
Wniosek o umorzenie podatku
WN-116
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
6
Wniosek o wydanie zaświadczenia podatkowego
WN-117
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
7
Wniosek o zastosowanie zwolnienia oraz ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
WN-118
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
8
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
WN-13
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
9
Wniosek o wydzierżawienie gruntu komunalnego
WN-48
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
10
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
WN-83
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
11
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
WN-84
Rodzaj usługi Opis usługi
Uwagi "Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział" drogą elektroniczną, może złożyć tylko osoba, która jest jedynym właścicielem nieruchomości.
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
12
Wniosek o najem lokali użytkowych na prowadzenie działalności gospodarczej
WN-86
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
13
Wniosek o nabycie nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
WN-87
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
14
Deklaracja na podatek leśny
DL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
15
Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
16
Deklaracja na podatek rolny
DR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
17
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
IN-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
18
Informacja o lasach
IL-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
19
Informacja o gruntach
IR-1-2020
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
20
Pismo ogólne
WN-76
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz
21
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dotyczy nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
DO-11
Rodzaj usługi Opis usługi
Link do udostępnienia
Wypełnij formularz

Ułatwienia dostępu: